Astrolojik Çağlar

Bugün kuzey yönünü saptamakta hala yararlandığımız Kutup yıldızı'mız Polaris ama MÖ 3000'lerde Thuba yıldızıydı, MS 13000 yılında Vega olacak. Dünyanın ekseni tekrar Polaris'i gösterince bu 26000 yıllık yalpalanma(presesyon) tamamlanmış olacak. Bir çok uygarlık bunu hesaplamış Eski çağ dinleri, mimarileri bir çok unsuruyla bundan etkilenmiştir. Örneğin Mısır'da ki Büyük Sfenk'in insan başlı bir aslan olması o çağın "aslan çağı" olmasının diğer anlamda güneşin doğduğu ilkbahar ekinoksunda ekliptik düzlemde Leo takımyıldızının bulunmasıydı. Sfenkin pençelerinin Leo Takımyıldızını göstermeside tabiki tesadüf değildi. Aynı şekilde Maya uygarlığının da bunları günümüzden binlerce yıl önce nasıl hesapladıkları şaşırtmaktadır.Büyük yıl denilen astrolojik çağların nasıl işlediğini anlamak için önce;
Dünya Güneş sistemi içerisinde bu sistemle birlikte samanyolu çevresinde turunu 220 milyon yılda tamamlar. Bu süreçte Güneşin hızı saniyede 220 km, Dünyanın hızı saniyede 30 km dir. Bu süreçte Güneş sistemi çevresinde birbirlerine gore konumları sabit olan 44 kuzey, 44 güney yarımkürede toplam 88 tane takımyıldız dediğimiz yıldız kümeleri vardır.
Herhangi bir gecede gökyüzüne bakıldığında bunlardan 40 kadarı görüş alanımızdadır.

Takımyıldızlarının şekilleri neye benzetiliyorsa “hayvan, eşya vb.” o adları almışlardır. Bu da yıldızların gruplandırılmasında ve ayırt edilmesinde bir kolaylık sağlar.

Güneşin Dünya'dan seyredilen bir yıllık rotası (ekliptik) üzerinde bulunan 13 takımyıldızdan 12'si Zodyak Takımyıldızları (Aries-Koç, Taurus-Boğa, Gemini-İkizler, Cancer-Yengeç, Leo-Aslan, Virgo-Başak, Libra-Terazi, Scorpius-Akrep, Sagittarius-Yay, Capricornus-Oğlak, Aquarius-Kova, Pisces-Balık) adıyla bilinirler.

Dünya güneş etrafındaki yolu üzerinde bu 12 takımyıldızını bir yıl boyunca ziyaret eder. Dolayısıyla
Güneş, 1 yıl boyunca bu takımyıldızların her birinde yaklaşık 1 ay süreyle yer alır.

365 günlük bu yolu, dünya kendi ekseni etrafında dönerken bu 23.5 derecelik eğimi nedeniyle 4 aşamada tamamlar. Bu aşamların mevsimler olarak yaşadığımızı biliyoruz.

EKLİPTİK (Ecliptic):Güneşin bir yıl boyunca gökyüzünde izlediği yoldur.

EKİNOKS (Equinox):
Gündüzle gecenin eşit olması durumudur. Güneş ışınlarını yılda 2 kez ekvatora dik düşmesiyle oluşur.
21 Mart:
Kuzey Yarıküre: İlkbahar Ekinoksu
Güney Yarıküre: Sonbahar Ekinoksu
23 Eylül:
Kuzey Yarıküre : Sonbahar Ekinoksu
Güney Yarıküre : İlkbahar Ekinoksu

GÜNDÖNÜMÜ (Solstice): Latince "Güneş'in donması, hareketsiz kalması" olan Gündönümü; Yılda 2 kez Dünya'nın Güneşe en uzak olduğu durumdur. Yerküre'de en uzun günün(güney) ve en kısa(kuzey) günün yaşandığı günlerdir. Bu tarihlerden sonra günlerin kısalmaya yada uzamaya başlar.

21 Haziran :
Kuzey Yarıküre: Yaz gündönümü (En uzun gün)
Güney Yarıküre: Kış gündönümü (En kısa gün)
21 Aralık :
Kuzey Yarıküre: Kış gündönümü (En kısa gün )
Güney Yarıküre: Yaz gündönümü (En uzun gün )

Astroloji ve eski uygarlık filozofları bu aşamaları yıldızlara gore gruplamış hepimizin bildiği 4 elementten oluşan bir gruplama kullanmıştır.


Ekinoks Yalpalanması (precession of the equinoxes)

Dünyanın ekseni etrafında saat yönünde salınarak gök ekseninde bir daire oluşturur. (ekinoks yalpalanması). Her 71.6 yılda 1 derece yalpalanarak bu 360 derecelik döngü 25.765 yılda tamamlanır.

Eksen şimdi Kuzey yıldızı (polaris) ‘nı gösteriyor 13000 yıl sonra Vega yıldızına geçecek.


Astronomik anlamda, dünyanın ekseninin izlediği bu döngünün doğal sonuçları uzun vadede, dünyadan gözlem yapan biri için gökyüzündeki sabit yıldızların konumlarının belli bir düzene göre değişmesi olacaktır. Bunun en belirgin göstergesi de, dünyanın güneş çevresinde izlediği yörüngenin dört tipik noktası olan ve mevsimlerin başlangıcını oluşturan ekinoks ve gündönümü noktalarının, bin yıllarla ölçülen zaman dilimleri içinde kaymalar sergilemesidir.

ASTROLOJİK ÇAĞLAR
Ekinoks Yalpalanması her 72 yılda 1 derece Doğuya hareket ediyorsa, bu salınımla her yıl gündönümü noktaları ekliptik üzerinde 1/72 derece (50 saniye) lik bir yay kadar batıya hareket eder. (Gündönümü noktalarının presesyonu)

Güneş İlkbahar Ekinoksu'nda (21 mart ) Ekvator düzlemle kesişir yılda bir kez olan bu günde bu nokta bir Takımyıldız üzerindedir. Bu Takımyıldız yıllarca yaşadığımız çağı sembollemiştir pagan kültürde.

Yaklaşık 2000 yıl önce ilkbahar noktası Aries(Koç) takımyıldızı üzerindeydi. Günümüzde ilkbahar noktası Pisces(Balık) takım yıldızı üzerindedir. Zodyak ta bulunan her takımyıldız 30 derecelik dilimler halinde dünyayı sardığına göre Her astrolojik çağın geçişi 72 (yıl) x 30 (derece) = 2150 yıl yapar. Bu yalpalanma ile ekliptik her 2150 yılda zodyak yıldızlarından birini gösterir bu dönemlere astrolojik çağlar denir. Filozoflar bu süre tamamlandığında denizlerin ve karaların yer değiştirmesiyle, bütün alemin işleri baştan aşağı değişir demişlerdir. Modern astroloji bu hareketlenmeyi ekinoksların kaymasıyla açıklamaktadır.

Bir çok eski uygarlık bunu biliyor ve yapılarını buna gore inşa etmeyi biliyordu. (Maya, Mısır)

ASLAN ÇAĞI - The Age of Leo (The Leonean Age)

En yakın altın çağı: MÖ 10,500 (BC) - MÖ 8000 (BC) - (ANCIENT EGYPT)

Altın çağ olarak bilinir. (The Golden Age)

M.Ö. 10,500 civarında, ilkbahar ekinoksundaki Güneş Aslan takımyıldızına (Aslan Çağı) giriyordu. Bu son Aslan Çağının başında, Dünyanın kuzey kutbu bir kutup değişimi yaşıyordu. Bu dönemin sonunda küresel ısınma nedeniyle suların çok yükseldiği ve büyük tufanların oluştuğu biliniyor. Bir çok efsane ve dinde bahsedilen Atlantis’i sular altında bırakan büyük tufan bundan bahsediyor sanırım. Mısır da bulunan Eski Mısır Uygarlığı'ndan kalan Büyük Sfenks(Great Sphinx)’ bu çağı simgeler.

YENGEÇ ÇAĞI - The Age of Cancer (The Cancerian Age)

En yakın yengeç çağı: MÖ 8,000 (BC) - MÖ 6000 (BC) - (INDIA)

“Büyük Ana Yılı” olarak bilinir. ("The Age of the Great Mother.")
Bu çağda Yengeç burcunun ve onun yöneticisi Ay'ın da etkisiyle insanoğlu yerleşik hayat biçimini daha kalıcı bir şekilde inşa etmeye başladı. Annelik burcu olarak bilinen Yengeç döneminde bir çok kültürde (Çin, Mezopotamya, Hindistan) dişi enerji daha öne çıkmış ve bolluk, bereket kavramları kutsallaştırılmaya başlanmıştır. Yengeç burcunun aşçılık ve besleme ile olan ilgisinin bir yansıması olarak bu dönem tarım ve balıkçığın ilk başlangıç dönemleri olarak kabul edilmektedir.

İKİZLER ÇAĞI - The Age of Gemini (The Geminian Age)

En yakın ikizler çağı: MÖ 6,000 (BC) to MÖ 4000 (BC) - (PERSIA/CHALDEA)

“İletişim, Yazı ve Sanatın Çağı” olarak bilinir. "The Age of Communication, Trade and the Twins"
İkizler entelektüellik ve iletişimin işaretidir. Bu dönemde tarih yazılmaya başlanmıştır.. Taşların üzerine çeşitli sembollerle yazıların ilk kez bu dönemde ortaya çıktığı gözlenmektedir. Mezopotamya’da ki Sümer uygarlığı bu dönemdedir. Yazı, Sanat ve Hinduizmin gelişmeye başladığı dönemi de içine alır.

BOĞA ÇAĞI - The Age of Taurus (The Taurean Age)

En yakın boğa çağı: MÖ 4,000 (BC) – MÖ 2000 (BC) (EGYPT/BABYLON)

"The Age of Earth, Agriculture and the Bull"
Maddi değerlerle ilgili Boğa burcunun etkili olduğu bu çağda; insanoğlunun kendi kimliklerini ortaya koymak istemesini, güvenlik, güzellik ve lüks anlayışının öne çıktığını görüyoruz. Boğa çağının hüküm sürdüğü bu zamanlarda sağlam inşa edilmiş binalar ve bunların yansımaları erken Mısır başta olmak üzere yeryüzündeki tüm medeniyetlerde kendilerini göstermektedir.

KOÇ ÇAĞI - The Age of Aries (The Arian Age)

En yakın koç çağı: MÖ 2,000 (BC) – MS 1 (AD) -(GREECE/ROME)

“Savaş Çağı” olarak bilinir. ("The Age of War, Fire and the Ram")
Bu çağda özellikle Yunan medeniyeti Koç burcuna ait bütün özellikleri adeta vurgulamış görünmektedir. Agresif, iddialı ve savaşçı yunan etkileri bu çağa damgasını vurmuştur. Koçtaki savaşçı yön bu zamanlarda dünya yüzünde hüküm sürmüştür. Yiğitlik, mertlik ve başarı hiç bir dönemde bu dönemdeki kadar vurgulanmamıştır. Sağlamlık, dayanıklılık ve spor bu çağda ön plana çıkmıştır. İlk olimpiyatların Antik Yunan'da başladığı bilinmektedir.

BALIK ÇAĞI - The Age of Pisces (The Piscean Age)

En yakın balık çağı: MS 1 (BC) - MS 2150 (AD) - (EUROPE)

“Ruhani Çağ” olarak bilinir. ("The Age of Monotheism, Spirituality, and the Fish”)
Hz. İsa'nın doğumuyla başlayan bu çağın aynı zamanda Hıristiyan inancında kutsal bir sembol olan Balık ile ilişkilendirilmesi oldukça ilginçtir. Bu döneme ait yeraltı mezarlarında balık sembolü duvarlara işlenmiş ve inananlar bu geleneği sürdürmüşlerdir. Ancak daha önemlisi iyi kalplilik, nezaket, sevecenlik, müşfiklik, merhametlik, yardımseverlik ve bağışlayıcılıkla ilişkilendirilen Hıristiyan anlayışı ve öğretisi bu çağa damgasını vurmuştur. Aynı çağda İslamiyet'in doğuşu mistik ve dinsel etkilerin bu çağda ne kadar etkin olduğunu bizlere göstermesi açısından dikkat çekicidir. Halen içinde bulunduğumuz çağdır.

KOVA ÇAĞI - The Age of Aquarius (The Aquarian age)

MS. 2500' lerde başlayacak olan çağ.
Özgürlüğün Çağı ("The Age of Freedom, Technology (especially electricity), and the Water Bearer")
Yeni Çağ (New Age) anlayışını 1960'lardan itibaren getirmeye başlamıştır. Uzaya yapılan yolculuklar, hızla gelişen yeni teknolojiler, bilimsel keşifler, insan hakları ve bireyselliğin giderek artan yükselişi bizlere Kova çağının içine girdiğimizi gösterir niteliktedir. Devrimler, yenilikler ve özgürlük Kova burcunun temel niteliklerindendir. Küresel dünya anlayışı, bu çağın içinde her geçen gün etkilerini artırmaktadır. Bu gelişmeler tipik Kova etkisini yaşamaya başladığımızı gösteriyor bizlere. Kova çağının olası etkileri bizlere özgürlük ve adalet getirecek mi bunu ilerleyen yıllarda göreceğiz.

0 yorum:

Yorum Gönder